Toutes les cartes

Atout (Agathe)

XII

VIIII

X

XI

VI

VII

VIII

III

IIII

V

II

I

XXI

XVIII

XVII

XX

XVIIII

XV

XVI

XIII